Produkty
Rajčata
Hotová jídla

HISTORIE 

1836 - 1856

Francesco Cirio – Znamenité nápady a veliká vášeň.

Francesco Cirio se narodil 25. prosince 1836 v městečku Nizza Monferrato v provincii Asti. Jeho otec byl skromným obchodníkem s obilím a setkání s tímto světem na malého Francesca hluboce zapůsobilo.

Už ve svých čtrnácti letech pracoval Francesco díky své podnikavosti a překvapivým schopnostem na turínském trhu s ovocem a zeleninou Porta Palazzo.

Vítězná koncepce čerstvé italské produkce

V oněch časech se rostoucí poptávka na londýnských a pařížských trzích po čerstvých italských produktech nesetkávala s odpovídající nabídkou. Mladý Cirio si povšiml této tendence i příležitosti s ní spojené a založil firmu pro obchodování s ovocem a zeleninou se zaalpskými a britskými městy. Za pouhých několik měsíců se stal nejdůležitějším italským zemědělským vývozcem v Piemontu.

1856 - 1867

Celosvětový úspěch – díky konzervování

Roku 1856 vsadil dvacetiletý Francesco Cirio jako jeden z prvních na světě na rozvíjející se techniku appertizace (je to termosterilizace v hermeticky uzavřených nádobách. Jejímž vynálezcem byl Francouz Nicolas Appert). Tato metoda konzervace překlenula problémy vývozu ovoce a zeleniny podléhajících zkáze, neboť prodloužila jejich "datum minimální trvanlivosti“, a Ciriovi tak otevřela cestu k jeho globálnímu podnikání. Založil první továrnu Cirio v Turíně a po počátečním obrovském úspěchu s hráškem rozšířil sortiment na různé další potravinářské produkty a nastartoval prosperující firmu schopnou vyvážet do celého světa.

Roku 1867 prezentoval Francesco Cirio své první produkty na Světové výstavě v Paříži

kde získal prestižní ocenění. Následně začal vyvážet své produkty po celém světě, od Liverpoolu po Sidney.

1868 - 1900

Podnikatel, obchodník, zemědělec

 V letech následujících po sjednocení Itálie otevřel Francesco výrobní závody i na jihu země a osobně dohlížel na rekvalifikaci rozlehlých oblastí opuštěné zemědělské půdy, které takto uzpůsobil k pěstování plodin pro trhy s čerstvým ovocem a zeleninou i pro své vlastní továrny.
Když dne 9. ledna 1900 zemřel, byl podnik Cirio – Società Generale delle Conserve Alimentari – jedním z největších a nejprestižnějších potravinářských výrobců v Evropě.

1901 - 1916

Obrovské dědictví: od Franceska Ciria k rodině Signorini

 Pietro Signorini, společník v podniku, převzal štafetu od zakladatele firmy a navázal v jejím vedení na Franceskův odkaz. Jemu vděčí společnost za zapuštění pevných kořenů v oblasti v okolí Neapole a za výstavbu nových továren na konzervování rajčat, ovoce i dalších druhů zeleniny.
Po jeho předčasné smrti v roce 1916 přešlo vedení společnosti do rukou jeho bratra Paola, který pokračoval v jeho práci se stejným zápalem a oddaností.

Podařilo se mu rozvinout a konsolidovat pověst společnosti jako lídra, schopného prosazovat po celém světě hodnoty italského zemědělství a potravinářství.

1970 - 1993

Jak příroda tvoří, tak Cirio chrání

Práce rodiny Signorini úspěšně pokračovala až do roku 1970, kdy byla firma prodána společnosti SME a roku 1993 privatizována.

1993 - 2004

Cirio se stává součástí skupiny SME

Tato léta jsou obdobím investic do propagace, televizních reklam a kampaní v tisku, díky nimž se značka nezapomenutelně zapsala do podvědomí italských spotřebitelů.


Podívejte se na ORIGINÁLNÍ ITALSKÉ retro reklamy

 

2004 - po současnost

Cirio a CONSERVE ITALIA

V roce 2004, po období vzestupů a pádů, se společnost Cirio stala součástí GRUPPO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA, evropského lídra v oblasti konzervace potravin.

Toto lze z mnoha hledisek chápat jako znamení návratu k prvopočátkům vášně Franceska Ciria pro zemědělství a k jeho mimořádnému smyslu pro inovaci a zemědělský a průmyslový výzkum.

Současně je to krok směrem k budoucnosti založené na schopnostech a podnikatelském úspěchu, aniž by se však na okamžik zapomínalo na společenskou odpovědnost vůči výrobcům a spotřebitelům, jimž je stále nabízena nejlepší záruka přírodních produktů, vyrobených s respektem a odpovědně chráněných.

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits