Produkty
Rajčata
Hotová jídla

Udržitelnost 

EDP
CERTIFIKACE PROCESU

Závazek skupiny Conserve Italia vůči udržitelnosti životního prostředí dosahuje důležitého milníku. Na závěr procesu realizovaného ve spolupráci s Univerzitou v Janově získalo konsorcium potravinářských družstev certifikaci EPD (Environmental Product Declaration - Environmentální prohlášení o produktu) od mezinárodního orgánu DNV GL – Business Assurance. Toto osvědčení potvrzuje, že naše společnost provádí zpracování Environmentálních prohlášení o produktech v souladu s programem Mezinárodního systému EPD.

Díky této certifikaci může Conserve Italia nyní nezávisle řídit proces spojený s environmentálními prohlášeními, který probíhá prostřednictvím LCA (Life Cycle Assessment - Posuzování životního cyklu), tedy studie dopadu výrobků na životní prostředí.

Precizní

Zemědělství

Díky výstražným systémům šitým na míru a vývoji inteligentních kontrolních aplikací může společnost Cirio v oblasti zemědělství směle pohlížet do budoucnosti. Po dlouhém a pečlivém zkoušení pokročilých technik „inteligentního farmaření“ je společnost nyní připravena spustit svůj projekt „Precizní zemědělství“, zaměřený na průmyslové zahradní plodiny, jenž vznikl s cílem zlepšit hospodaření s vodními zdroji, hnojivy a dalšími aditivy ve spolupráci se státními univerzitami v Miláně a Janově a boloňským konsorciem CICA (Meziprovinční konsorcium zemědělských družstev) v rámci Programu pro rozvoj venkova.

Tyto nové pracovní metody předpokládají, že farmáři mohou snížit na minimum využívání vody, prostředků proti chorobám a přísad do hnojiv a mohou určit ideální okamžik pro sběr plodin ve vrcholném stadiu jejich zralosti. Stav výživy plodin je soustavně monitorován polními senzory a využívají se rovněž Dopplerovy radary pro předpověď počasí, díky nimž lze redukovat zavlažování či jiné zásahy. Aplikace v mobilních telefonech farmářů, která je ve spojení se satelity, jim umožňuje monitorovat veškeré zemědělské cykly: výsev, růst plodin, hnojení, zavlažování a sklizeň.

Výsledkem je prvotřídní produkce a neznečištěná půda.

 

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Životní prostředí pro nás není pouze jakýmsi abstraktním místem – je to místo, kde žijeme, země, kterou obděláváme a která nám dává své plody, dědictví, které jednou přenecháme svým synům a dcerám! Snížení dopadů našich činností na životní prostředí v průběhu životního cyklu našich produktů nelze tedy chápat jako pouhou povinnost – je to pro nás prostě přirozená volba.

Snížili jsme naše emise oxidu uhličitého o 19 000 TUN ročně, tedy o spotřebu přibližně 4000 automobilů. Dosahujeme čím dál větší udržitelnosti ve všech fázích naší práce, od produkce po dopravu, včetně recyklace odpadu. V roce 2006 jsme založili konsorcium pro výstavbu větrných parků v oblasti okolo města Foggia.

Větrná energie, kterou vyrobíme (180 000 MWh/rok) je více než dostačující pro pokrytí veškeré naší produkce.

EDP
SYSTÉM BIOMASY V POMPOSE

V naší továrně v Pompose (v provincii Ferrara) je od roku 2010 v provozu systém biomasy, který umožňuje znovu využívat odpad ze zpracovaných surovin k výrobě elektřiny. Díky řízenému procesu anaerobní digesce přeměňuje tento systém směs metanu a CO2 vyprodukovanou rostlinným odpadem na palivo, které je následně využíváno k výrobě elektřiny (ta je zužitkována v závodě a pokrývá přibližně 30 % jeho potřeby).

RESPEKTUJEME PŘIROZENÝ
ŽIVOTNÍ CYKLUS
LIFE CYCLE

Naše produkce se neustále váže k zemi a k tomu, čím nás ona měsíc po měsíci obdarovává: studujeme charakteristické znaky půdy i prastaré pěstební cykly, abychom stanovili, kterým odrůdám ovoce a zeleniny bude nejlépe vyhovovat konkrétní pole, klima či různé italské regiony.

Takovýmto postupem se chceme ujistit, že respektujeme životní prostředí i zemi, na níž pracujeme, ale zároveň hodláme zaručit vynikající kvalitu všech našich produktů.

Zjistěte více o

Cirio Skupina

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits